Timrå gymnasium
Timrå gymnasium

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  300

  Lokalpolitiker intog scenen under Tigy:s valvecka


  Sista måndagen i augusti var en samling politiker, främst från de politiska ungdomsförbunden, men också moderpartierna inbjudna till Timrå gymnasium. Det lokala / regionala Timråpartiet och Sjukvårdspartiet var även på plats.

  Många gymnasieelever har uppnått rösträttsålder, men alla elever uppmanades att rösta i det kommande skolvalet. Alla klasser uppdelade på två tillfällen var på plats i Tigy-centralen för att lyssna till presentationer av partiernas ideologi och valets sakfrågor. Tillfälle att ställa frågor gavs. Energifrågan, gängkriminalitet och trygghet, skolan, försvaret och sjukvården var frågor som engagerade.

  Valhösten 2022 - det här var några kärnbudskap

  Elise Backman, riksdagskandidat för L, upplyste om att L är partiet som historiskt har verkat för att förändra distriminerande lagstiftning mot kvinnor och hbtq-personer. Hon påpekade att L har banat väg för NATO-medlemskap och kärnkraft som en naturlig lösning på energikrisen. LUF vill också legalisera cannabis, för nuvarande narkotikapolitik är inte verkningsfull, menade hon.

  Ann Olsson från Ung Vänster menade att demokrati är en levande process som inte utövas var fjärde år och att unga måste engagera sig i sin framtid. Om klasskillnader (ett fåtal har enorma rikedomar), klimatförstöring, och diskriminering av alla slag (hbtq, kvinnor, etnicitet) upprör så pekade hon på Ung Vänster är rätt partitillhörighet. Att hårdare straff inte leder till ett tryggare samhälle och ett minskat antal brott kan många länder illustrera. Ett harmoniskt samhälle uppnås med minskade klasskillnader, framhöll Ann och Maritza (ordförande för V i Timrå kommun). Att avskaffa läxor och betyg skulle minska ungas stress och ohälsa, menade de. Framför allt: gå och rösta, vädjade V – demokrati är inte givet.

  Moderaterna beskrev gängvåldet som har utvecklats bortom rättsstatens kontroll. Fler poliser! Fler socialsekreterare! Fler skickliga lärare i utsatta områden för att bromsa gängrekrytering!, menade Jörgen Berglund, riksdagsledamot

  S-företrädaren framhöll: ”återta kontrollen över välfärden” och en likvärdig skola oavsett om bostadsort är Rinkeby, Timrå eller en universitetsort. Han satte också i perspektiv att höga elpriser råder i hela Europa, även i hårt kärnkraftssatsande länder.

  MP:s Folke Nyström vill förskjuta perspektivet från plånboksfrågor till att nästa generation barnbarn har en dräglig värld. Även om Sveriges självbild är att vi är miljömedvetna ligger utsläppskvoten ”konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år” högt på 9 ton: det är fel tankesätt att lilla Sverige inte gör skillnad globalt, menar MP. På energifrågan föreslog Folke stora vindkraftsparker långt ute till havs, utanför Västkusten.

  KD:s lokalpolitiker menade att vårt land inte har en välfärd i relation till skattetrycket. Att långa vårdköer är ovärdigt och att Västernorrland bör ha tre akutsjukhus framhölls. Eleverna frågade om man kan vara muslim och ge KD sin röst. Om man värnar skolan, vården, familjen som grunden för ett tryggt samhälle och allas lika värde så skriver man under på KD:s värdegrund, svarade Henrik Sendelbach.

  Valencia Igiraneza från Centerns ungdomsförbund tillsammans med partikollega Niklas Edén menade att Timrå kommun är en landsbygdskommun: befolkningen finns i Söråker, Tynderö och Ljustorp, och borde tilltalas av den landsbygdsvänliga politik som kännetecknar partiet. Värna småföretagande, värna en positiv befolkningstillväxt så att vi får unga beredda att arbeta i välfärden, och lokal livsmedelsförsörjning kommer på agendan då livsmedelskris uppstår i spåren av kriget i Ukraina, förmedlade Centerföreträdarna.

  Timråpartiet menade att de är lyhörda för Timråbornas tankar kring sin livsmiljö och kommunens framtid just som lokalt parti. Kommunens kärnuppdrag skola - vård - omsorg kan i vissa stycken skötas bättre, menar Robert Thunfors, och hänvisade till partiets webbplats för förslag kring förbättringar.

  Samhällslärarna Max Martinsson, Katarina Gullfors och Erik Hjelmqvist stod för inbjudan och modererade framträdandena. Förhoppningsvis går eleverna till val bättre förberedda efter denna eftermiddag i ideologiernas tecken.

  Puffbild liten 290x160
  Puffbild mellan 290x250
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Dubbelklicka i den röda rutan nedan för att välja vilka kontaktkort som ska visas.

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå gymnasium
  Gymnasievägen 2
  861 82 TIMRÅ


  Telefon: 060-16 32 66
  E-post: gymnasiet@timra.se

  Följ oss

  Facebook


  Kontakta oss

  Timrå gymnasium
  Gymnasievägen 2,

  861 82 TIMRÅ

  Växel: 060-16 32 66

  E-post: gymnasiet@timra.se

  Följ oss

  Facebook