Timrå gymnasium
Timrå gymnasium

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  300

  Om biblioteket

  I biblioteket finns många studieplatser och sex grupprum, för studier enskilt eller i grupp. Skolbiblioteket är bemannat alla skoldagar så att du kan få stöd i din informationssökning eller hitta fram till bra läsupplevelser. 

  Skolbibliotek gör skillnad

  I skolbiblioteket finns resurser i form av medier, teknik och personal för att söka, organisera och värdera information av skiftande slag. Skolbiblioteket är ett verktyg i förverkligandet av skolans pedagogiska inriktning och hjälper eleverna att organisera sitt sökande, och därmed lärande, bättre. Förmågan att bearbeta information utifrån ett vetenskapligt synsätt är en förutsättning i gymnasiereformen Gy2011, och informationskompetens liksom digital kompetens lyfts fram i läroplanen. Här ligger gymnasiebibliotekets kärnuppdrag. Forskning visar tydligt på sambandet mellan lärande, prestation och ett funktionellt skolbibliotek.

  Ett bibliotek för alla

  Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att gymnasiebibliotek bör ge tillgång till litteratur på elevernas olika språk. I skolbiblioteket finns ordböcker och grammatikböcker mellan svenska och modersmålet för elever som håller på att lära sig svenska språket. Det finns ett stort urval av lättläst litteratur på både svenska och engelska.

  Rymmer 9 000 volymer

  Biblioteket rymmer cirka 9 000 volymer, inklusive ett bra urval engelsk skönlitteratur, lättlästa böcker för elever med läsnedsättning, ljudböcker [appen Biblio gör det möjligt att lyssna på e-ljudböcker att läsa e-böcker] och DVD-filmer. Då egna medieresurser inte räcker till förmedlas lån från andra bibliotek i landet - fjärrlån. Det gäller även böcker på andra språk än svenska om du vill läsa på ditt modersmål. Vi har Sundsvalls tidning, DN, och ett par tidskrifter.

  Informationssökning

  Använd främst den Chromebook varje elev får vid gymnasiestart för informationssökning. Med denna som arbetsredskap har du tillgång till skolbibliotekets databaser inom kommunens nätverk. De visar vägen till tillförlitlig vetenskaplig information i form av uppslagsverk, artiklar och vetenskapliga publikationer.

  Här finns även möjlighet att skriva ut, scanna och kopiera, samt använda kommunens trådlösa nätverk.

  Digitala talböcker

  Skolbiblioteket förmedlar digitala talböcker till elever med läsnedsättning. Välj bland 100 000 talböcker. Ansök om att själv ladda ned dina egna talböcker på din Chromebook eller telefon.

  Ladda ned talböcker

  Du kan ladda ned talböcker själv från Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå gymnasium
  Gymnasievägen 2
  861 82 TIMRÅ


  Telefon: 060-16 32 66
  E-post: gymnasiet@timra.se

  Följ oss

  Facebook


  Kontakta oss

  Timrå gymnasium
  Gymnasievägen 2,

  861 82 TIMRÅ

  Växel: 060-16 32 66

  E-post: gymnasiet@timra.se

  Följ oss

  Facebook