Timrå gymnasium
Timrå gymnasium

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  300

  Introduktionsprogrammen

  Fyra introduktionsprogram finns för dig som är obehörig till de nationella
  programmen i gymnasieskolan. Du kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får du ett gymnasieintyg på den genomförda
  utbildningen. Oavsett vilket introduktionsprogram du läser så har du ett
  individuellt schema som utformas efter dina behov med hjälp av din mentor.

  Programinriktat val

  Programinriktat val är inriktat mot ett natio­nellt program och syftar till att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Utbildningen kan vara inriktad mot ett yrkesprogram eller ett högskoleförbe­redande program och du läser integrerat med elever på ett nationellt program. För behö­righet till programinriktat val krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • godkända betyg i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen.
  • godkända betyg i engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

  Yrkesintroduktion

  Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkespro­gram eller för att få ett arbete. Utbildningen utformas för varje enskild elev och utbild­ningen kan innehålla både grundskoleämnen samt en eller flera av följande gymnasiekurser. Vi erbjuder även två regionala yrkespaket som är inriktade mot restaurang- och livsmedels­branschen: kock och servitör.

  Språkintroduktion

  Språkintroduktion är för dig som nyligen kommit till Sverige och som är mellan 16 och 19 år. Du saknar de godkända betyg som be­hövs för behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Tyngd­punkten i utbildningen ligger i det svenska språket. Målet med utbildningen är att du ska komma vidare till annan utbildning på gym­nasiet, vuxenutbildningen eller förbereda dig för kommande yrkesliv. Språkintroduktionen utformas för dig som enskild elev med stöd av din mentor.

  Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ står öppet för dig som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett gymnasieprogram. Utbildningen är speciellt inriktad till dig som behöver förbereda dig för att kunna söka ett nationellt program, annan fortsatt utbildning eller en yrkesintroduktion. Utbildningen ut­formas efter dina behov och förutsättningar. Utbildningen innehåller de grundskoleämnen som du saknar betyg i och det finns möjlighet att läsa en eller flera gymnasiekurser.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå gymnasium
  Gymnasievägen 2
  861 82 TIMRÅ


  Telefon: 060-16 32 66
  E-post: gymnasiet@timra.se

  Följ oss

  Facebook


  Kontakta oss

  Timrå gymnasium
  Gymnasievägen 2,

  861 82 TIMRÅ

  Växel: 060-16 32 66

  E-post: gymnasiet@timra.se

  Följ oss

  Facebook